Đặt dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự với Giấy tờ, tài liệu của bạn

Chúng tôi nhận Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự tất cả giấy tờ, tài liệu.

Bạn có thể đặt dịch vụ trực tuyến với chúng tôi.

Giấy chứng nhận kết hôn
 • img-countries-07.png
 • img-countries-06.png
 • img-countries-05.jpg
 • img-countries-04.png
 • img-countries-03.png
 • img-countries-02.jpg
 • img-countries-01.jpg

Cách 1 - In và hoàn thành mẫu đơn Đặt dịch vụ

Yêu cầu Hợp pháp hoá lãnh sự Giấy tờ rất đơn giản. Chỉ cần làm theo 3 bước sau đây:

 1. In và hoàn thành mẫu đơn Đặt dịch vụ.
 2. Gửi Tài liệu, Giấy tờ cho chúng tôi qua đường bưu điện kèm mẫu đơn Đặt dịch vụ.
 3. Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự và trả Giấy tờ về cho bạn.

Thanh toán thường được yêu cầu thực hiện 50% khi chúng tôi nhận được giấy tờ gốc, 80% khi chúng tôi nhận được Giấy tờ là bản scan (nếu yêu cầu giấy tờ là bản scan). Số còn lại được thanh toán khi chúng tôi hoàn thành dịch vụ, trước khi trả giấy tờ về cho bạn. Tất nhiên, chúng tôi rất vui mừng nếu bạn làm thanh toán 100% ngay khi chúng tôi nhận được Giấy tờ của bạn. Hãy yên tâm rằng giấy tờ, tài liệu của bạn vẫn luôn được hoàn thành đúng quy trình, với tinh thần làm việc và trách nhiệm cao nhất. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hôm nay để được tư vấn tốt nhất.

Cách 2 - Đặt dịch vụ Trực tuyến

Bạn chọn dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận Lãnh sự bạn cần, đặt trực tuyến và gửi bưu điện cho chúng tôi tài liệu của bạn cùng với xác nhận dịch vụ của chúng tôi.

HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

0 USD
 • Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn
 • Lí lịch tư pháp
 • Tài liệu, Giấy tờ từ Toà Án
 • Tài liệu, Giấy tờ có lời chứng Công chứng viên

Hợp pháp hoá lãnh sự và Công chứng, Dịch thuật công chứng

0 USD
 • Bằng đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ,...
 • Các Giấy tờ, tài liệu Công ty
 • Thư xác nhận của nhà trường, trường cao đẳng, đại học
 • Hộ chiếu, bằng lái xe

Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự, Công chứng, Dịch thuật bộ giấy tờ

0 USD
 • Bộ Tài liệu Học tập
 • Bộ Bằng, bảng điểm Đại học
 • Bộ tài liệu Công ty
 • Bộ Giấy tờ cá nhân

Cách 3: Gửi email yêu cầu.

Nếu bạn không muốn Đặt dịch vụ trực tuyến hoặc in mẫu Đơn Đăng ký dịch vụ, bạn có thể gửi email kèm theo tài liệu cần làm của bạn.

  1. Gửi email kèm bản scan giấy tờ, tài liệu cần Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự để có xác nhận và báo giá chi tiết.
  2. Gửi Tài liệu, Giấy tờ cho chúng tôi qua đường bưu điện kèm mẫu đơn Đặt dịch vụ.
  3. Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự và trả Giấy tờ về cho bạn.

Thanh toán thường được yêu cầu thực hiện 50% khi chúng tôi nhận được giấy tờ gốc, 80% khi chúng tôi nhận được Giấy tờ là bản scan (nếu yêu cầu giấy tờ là bản scan). Số còn lại được thanh toán khi chúng tôi hoàn thành dịch vụ, trước khi trả giấy tờ về cho bạn. Tất nhiên, chúng tôi rất vui mừng nếu bạn làm thanh toán 100% ngay khi chúng tôi nhận được Giấy tờ của bạn. Hãy yên tâm rằng giấy tờ, tài liệu của bạn vẫn luôn được hoàn thành đúng quy trình, với tinh thần làm việc và trách nhiệm cao nhất. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hôm nay để được tư vấn tốt nhất.